میکروسوئیچ مایکروفر

در حال نمایش 2 نتیجه

میکروسوئیچ مایکروفر

یک قطعه الکترونیکی است که در دستگاه مایکروفر استفاده می‌شود. وظیفه اصلی این میکروسوئیچ، قطع و وصل کردن برق به موتور گردان و همچنین به دیگر قطعات داخلی مایکروفر است.

میکروسوئیچ مایکروفر به صورت خودکار وقتی درب مایکروفر بسته می‌شود، برق را به موتور گردان و سایر قطعات داخلی مایکروفر می‌رساند و مایکروفر آماده برای استفاده می‌شود. همچنین، وقتی درب مایکروفر باز می‌شود، میکروسوئیچ قطع برق را فعال می‌کند و از ایجاد هرگونه خطر برای کاربر جلوگیری می‌کند.

استفاده از میکروسوئیچ مایکروفر به عنوان یک سیستم ایمنی اساسی در دستگاه مایکروفر، به کاربر امکان می‌دهد تا فقط در صورت بسته بودن درب، دستگاه را روشن کند و از هرگونه تماس با قطعات داخلی و پتانسیل خطرناک مایکروفر جلوگیری کند.

enemad-logo
تماس با کارشناس