دیود مایکروفر

در حال نمایش یک نتیجه

دیود ماکروفر و دیود ماکروویو و دیود سولاردام

دیود مایکروفر یادیود ماکروفر و دیود ماکروویو همان دو نام برای یک مفهوم هستند. این دیودها در مایکروویوها استفاده می‌شوند و وظیفه‌ی آنها تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مایکروویوی است. این انرژی مایکروویوی سپس توسط دیگر اجزای دستگاه به غذا یا مایع درون مایکروویو منتقل می‌شود و باعث گرم شدن آن می‌شود.

enemad-logo
تماس با کارشناس